English Espa˝ol
Franšais Nederlands
Deutsch русский
Japanese Chinese
Home | Browse | Choirs | Trebles | Singers | Films | Books | New Releases | Events | Search | | Links | Contact BCSD | Sign In
9 BROWSE   Africa | W. Europe | E. Europe | Middle East | North America | Oceania | Scandinavia | South America | SE Asia | UK

  Suo-Gan
Lyrics

Huna'n dawel, heno, huna,          
Huna'n fwyn, y tlws ci lun            
Pam yr wyt yn awr yn gwenu
Gwernu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy'n gwenu           
Arnat ti yn gwenu'n llon              
Tihau'n gwenu'n ol dan huno         
Huno'n dawel ar fy mron? 

Huna blentyn yn fy mynwes          
Clyd a chynnes ydyw hon
Breichiau mam sy'n dyn am danat
Cariad mam sy dan fy mron
Ni cha dim amharu'th gyntun
Ni wna undyn a thi gam
Huna'n dawel, anwyl blentyn
Huna'n fwyn ar fron dy fam

Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwvn, y tlws ci Iun
Pam yr wyt yn awr yn gwenu
Gwernu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy'n gwenu  
Arnat ti yn gwenu'n llon
Tihau'n gwenu'n ol dan huno
Huno'n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddor
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y mor
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim I roddi iti fraw
Gwena'n dawel yn fy mynwes
Ar yr engyl gwynion draw

 

Return to Artist | Return to Album

Copyright ę 2018 The Boy Choir & Soloist Directory